Kalkulátor čistej mzdy

Pojem mzda v doslovnom preklade znamená odmena za prácu v určitom časovom horizonte. Mzda alebo výplata sa vždy vypláca pravidelne podľa dohodnutého platobného termínu, zvyčajne to býva obdobie v pravidelnom mesačnom intervale. Dnes pod týmto pojmom rozumieme určité vyplácanie peňažnej hodnoty zamestnávateľom zamestnancom, či už v štátnom alebo súkromnom sektore.

Online výpočet čistej mzdy

Galléria

výpočet mzdy výpočet mzdy výpočet mzdy výpočet mzdy výpočet mzdy výpočet mzdy

Minimálna mzda

Každoročné zvyšovanie minimálnej mzdy:

Určená zákonom SR a jej výška sa medziročne nie vždy pravidelne zvyšuje. Najčastejšie sa obchádza zamestaním na tzv. čierno alebo na dohodu. Na tento typ tzv. dohopy bolo v roku 2013 uvalené čiastočné platenie odvodov a stalo sa menej výhodným.

O stránke

výpočet mzdy

Stránka ma informačný charekter a slúži na lepšie informovanie verejnosti ako hlavne zvýšenie finančnej gramotnosti...