Kalkulátor čistej mzdy

Pojem mzda v doslovnom preklade znamená odmena za prácu v určitom časovom horizonte. Mzda alebo výplata sa vždy vypláca pravidelne podľa dohodnutého platobného termínu, zvyčajne to býva obdobie v pravidelnom mesačnom intervale. Dnes pod týmto pojmom rozumieme určité vyplácanie peňažnej hodnoty zamestnávateľom zamestnancom, či už v štátnom alebo súkromnom sektore.

Výpočet čistej mzdy

výpočet mzdy

Rozdelenie mzdy

December, 2013  |  autor vypocet-mzdy.sk

Časová mzda:

Najbežnejší druh mzdy je bezpochyby časová mzda. S týmto typom sa stretnete predovšetkým v štátnom a samozrejme aj v súkromnom sektore. Časová mzda je vždy vyplácaná za určitú jednotku času, zvyčajne raz za mesiac. Pri samotnej časovej mzde rozumieme celkovú sumu vypočítanú podľa jednej časovej jednotky (hodiny).

Úkolová mzda:

Tento typ odmeňovanie sa praktizuje pri vyplácaní zamestnancov, ktorých celkovú mzdu je ideálne merať podľa určitých noriem. Tým pádom sú zamestnanci (napr. stavební robotníci) odmeňovaní za dosiahnutý výkon za vopred určený čas. Úkolová mzda teda určuje napríklad koľko dostane zamestnanec za jeden vyrobený alebo spracovaný kus.

Nominálna mzda:

Tento druh mzdy predstavuje určitú sumu, ktorú vyplatí zamestnávateľ svojmu zamestnancovi. Pri samotnej nominálnej mzde teda nerozlišujeme formu mzdy (časová, úkolová...).

Reálna mzda:

Výška reálnej mzdy závisí predovšetkým od nominálne mzdy, keďže pod týmto pojmom rozumieme počet alebo úroveň tovaru, či služieb, ktoré si je možné za mzdu kúpiť.

Kompenzačná mzda:

Hlavným účelom tohto druhu mzdy je vynahradiť určité znevýhodnenie, ktoré súvisia s danou vykonávanou prácou. Konkrétnejšie môžeme tento druh mzdy prirovnať napríklad k niektorým rizikovým pracoviskám ako práce v baniach, ropné polia, či veže.

Dynamická mzda:

Ďalší typ mzdy, pod ktorým rozumieme tento krát konkrétne dočasné zvýšenie mzdy z dôvodu zvýšeného dopytu zákazníkov.

Online výpočet mzdy

Galléria

výpočet mzdy výpočet mzdy výpočet mzdy výpočet mzdy výpočet mzdy výpočet mzdy

Minimálna mzda

Každoročné zvyšovanie minimálnej mzdy:

Určená zákonom SR a jej výška sa medziročne nie vždy pravidelne zvyšuje. Najčastejšie sa obchádza zamestaním na tzv. čierno alebo na dohodu. Na tento typ tzv. dohopy bolo v roku 2013 uvalené čiastočné platenie odvodov a stalo sa menej výhodným.

O stránke

výpočet mzdy

Stránka ma informačný charekter a slúži na lepšie informovanie verejnosti ako hlavne zvýšenie finančnej gramotnosti...